• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU AEON-KĄCIK ZEGARKOWY:

 1. Sklep internetowy AEON-KĄCIK ZEGARKOWY realizuje zamówienia na terenie Polski i wybranych krajów świata.

  • Darmowa dostawa dotyczy zamówień tylko na terenie Polski

  • W przypadku wysyłki produktu poza granice kraju należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z obsługą sklepu: info@aeonzegarki.com w celu ustalenia dokładnych kosztów dostawy.

 2. Podane ceny są cenami finalnymi i są podane w złotych polskich.

 3. Złożenie oferty następuje po dodaniu produktu do koszyka, następnie wypełnieniu formularza rejestracyjnego i na końcu zatwierdzenia wypełnionego formularza zamówienia.

 4. Podanie swoich danych przy składaniu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przechowywanie i przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997).

 5. Sklep AEON-KĄCIK ZEGARKOWY dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 7. Zamówienie. które nie zostanie opłacone w ciągu 48 godzin od daty złożenia zostaje anulowane.

 8. Istnieją następujące formy płatności :

  • Przelewem elektronicznym na konto Sprzedawcy

  • Za pobraniem u kuriera lub w paczkomacie InPost

  • Za pomocą platformy PayPal

 9. Istnieją następujące formy dostawy :

  • Kurier InPost

  • Paczkomat Inpost

 10. Status zamówienia, czas realizacji, potwierdzenie wysyłki jak i inne informacje o zamówieniu przekazywane są na podany adres e-mail lub udostępniane na stronie w momencie złożenia zamówienia.

 11. Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest potwierdzenie dokonania płatności przelewem elektronicznym i/lub faktura zakupu. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie podanie niezbędnych danych nabywcy towaru. Zlecenie wystawienia faktury jest równoznaczne z upoważnieniem na wystawienie dokumentu bez podpisu odbiorcy.

 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, powstałego w momencie dostawy zaleca się spisanie protokołu szkodowego. Ułatwi to dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 13. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

 14. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 15. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać reklamowany towar po uprzednim potwierdzeniu terminu nadania/odbioru drogą emailową, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres paczkomatu InPost wskazany przez Sprzedawcę (standardowo jest to: Głogów 67-200, GLO02M, ul. Słodowa 1).

 16. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona..

 17. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

 18. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, dystrybutora, sprzedawcy lub importera.

 19. Informacja dotycząca gwarancji jest każdorazowo prezentowana w opisie towaru na stronie sklepu - jeżeli brak informacji o okresie obowiązywania gwarancji, przyjmuje się, iż wynosi on 24 miesiące.

 20. W celu uniknięcia pomyłek i nieporozumień – REKLAMACJE i ZWROTY realizowane są tylko po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu. Zgłoszenie z wybranym tematem proszę przesłać na email: info@aeonzegarki.com.

 21. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym AEON-KĄCIK ZEGARKOWY oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.


  Podmiotem świadczącym usługi w nawiązaniu do powyższego regulaminu jest firma:

  Jarosław Napierała, Aeon-Kącik Zegarkowy,
  ul. Polska 15a/1,
  67-200 Głogów
  telefon: 514-761-004
  email: sklep@aeonzegarki.com

  NIP: 693-102-48-79
  REGON: 390372966  Szczegółowe warunki gwarancji

  - Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela się na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i informacją umieszczoną na karcie produktu. Jeżeli karta produktu nie określa wyraźnie okresu obowiązywania gwarancji, przyjmuje się, że wynosi on 24 miesiące od daty wystawienia dokumentu zakupu.

  - Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia poszczególnych elementów produktu.

  - Obowiązki klienta:

  Dokładnie sprawdzić produkt i opisać rodzaj domniemanego uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym. Opis domniemanej usterki wraz z uszkodzonym produktem i kopią dowodu zakupu należy dostarczyć do sklepu Aeon-Kącik Zegarkowy.

  Sprzęt należy dostarczyć kompletny w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

  - W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.

  - Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.

  - Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.

  - Gwarancją nie są objęte:

  uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, uszkodzenia i wady wynikłe na skutek napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta, sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu w bezpiecznym opakowaniu oraz wywołane tym uszkodzenia, sprzęt, którego dokument zakupu w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu.

  - Każdy reklamowany sprzęt serwis sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny, Aeon-Kącik Zegarkowy może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.

  - Aeon-Kącik Zegarkowy nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

  - Niniejsza gwarancja nie zezwala na samodzielne dokonywanie przez Klienta/Użytkownika jakichkolwiek zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji.

  - Aeon-Kącik Zegarkowy zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.